Nasze rozwiązania umożliwiają optymalizację pod względem wydajności termodynamicznej oraz zużycia energii.

Energooszczędność i optymalizacja systemu Algorytmy analizy i porównań, opracowane przy wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia firmy CAREL, umożliwiają użytkownikowi optymalizację zużycia energii  a nasi konsultanci zapewniają odpowiednie wskazówki i rozwiązania  w tym zakresie.

Jakie są funkcje optymalizacji systemu?

Energooszczędność i optymalizacja systemu

Bazujemy głównie na produktach firmy CAREL. To dokładnie zweryfikowana jakość, która na co dzień wspiera naszą pracę. Opracowane przez producenta algorytmy i analizy porównań dostarczają wiele cennych wskazówek, jak właściwie optymalizować system z korzyścią dla użytkownika.

Wydajność termodynamiczna i zużycie energii

System boss umożliwia optymalizację względem niwelowania kosztów z perspektywy wielu użytkowników: instalatora, kierownika systemu czy personelu odpowiedzialnego za konserwację, przy jednoczesnej intuicyjności i łatwości w obsłudze z poziomu użytkownika

Konfigurujemy system oraz dostosowujemy mapy według indywidualnych potrzeb Klienta. Posiadamy szerokie możliwości komunikacji z innymi urządzeniami – dzięki czemu niezależnie od wielkości obiektu, system boss może udostępniać głównemu systemowi BMS przetworzone informacje, niezbędne do odczytania statusu systemu.